сряда, 12 декември 2012 г.

Кратки IP новини от България и чужбина - Brief IP news from Bulgaria and abroad

1. Патентите и процесът на патентоване: ръководство за начинаещи. За повече информация тук.  

2.  Патентна експертиза на софтуерни продукти. За повече информация тук. 

3.  Българин изобрети революционен софтуер за бизнеса. За повече информация тук.  

Информация на Центъра по Интелектуална собственост към УНСС. Повече информация може да откриете тук.

English version

1. Patents and  patent processing: a guide for beginners. For more info click here.

2. Patent examination of software products. For more info click here.

3. Bulgarian invented a revolutionary software for the business. For more info click here.

Information from Intellectual Property Center at the UNWE. More information can be found here.