сряда, 22 май 2013 г.

WIPO доклад - PCT патенти през 2012 - WIPO report - PCT patents in 2012

WIPO публикува годишният си PCT доклад относно международната регистрация на патенти.
Според данните от доклада има 6,6% увеличение на заявките за PCT патенти през 2012 година, а броят на заявителите се е увеличил с 2,3%.
Държави в които важи PCT системата:
Тенденция при заявяването на патенти:
Държавите с най-много подадени PCT заявки:
Пълният текст на доклада може да откриете тук.

English version

WIPO has published its annual report on PCT international patent registration. 
According to the report, there is 6.6% increase in applications for PCT patents in 2012 while the number of applicants has increased by 2.3%.  
Countries in which there is a PCT system:
Trend in the filing of patents:
The countries with the biggest number of PCT applications:
The full report can be found here.