понеделник, 24 февруари 2014 г.

Южна Корея се присъедини към TM View - South Korea joined the TM View

OHIM съобщава за присъединяването на базата данни за търговски марки на Южна Корея към TM View. По този начин участващите в проекта ведомства стават 35. Патентното ведомство на Южна Корея добавя 2,7 милиона марки към базата данни на TM View с което общият брой на марки до които тя предоставя достъп става 23 милиона.

English version

OHIM has reported about the accession of South Korea's trademarks database  to TM View. In this way the participating Offices became 35. The Patent Office of South Korea added 2.7 million marks to the TM View database by which the total number of marks to which it provides access becomes 23 million.