петък, 21 март 2014 г.

Разширяването на обхвата на домейните и предизвикателствата пред притежателите на търговски марки - Extension of the domain names and challenges for trademark owners

WIPO публикува доклад относно скорошното развитие на политиката по регистрация на домейни и предизвикателствата за в бъдеще.
WIPO Arbitration and Mediation Center (WIPO Center) е разгледал 2585 спора за домейни през 2013 година. Това  представлява 10% понижение в сравнение с 2012.
С въвеждането на новите gTLDs се очаква ново развитие на стратегиите за защита на домейни от нелоялни практики.
Към момента опция за това е или воденето на дела относно нелоялното регистриране на домейни или различни практики, като например регистрация на фамилия от домейни и съответно регистрация на марки представляващи съответното домейн име.
В бъдеще тези стратегии ще придобият все по-голямо значение имайки предвид и повишаване на ролята на интернет в бизнес плановете на компаниите по света.
Повече информация може да откриете тук.
Видео материали от презентацията на доклада може да видите по-долу.English version

WIPO published a report regarding recent policy developments in domain names registration and challenges for the future.WIPO Arbitration and Mediation Center (WIPO Center) examined 2585 disputes over the domains in 2013. This represents a 10% decrease in comparison with 2012 .With the introduction of new gTLDs it is expected new development on strategies for domain names protection against unfair practices .Currently the option for that is a litigation connected with unfair registration of domains or different practices such as registration of a family of domains and corresponding registration of trademarks representing the relevant domain names.In the future, these strategies will become increasingly important given and the increasing role of the Internet in any companies business plan.More information can be found here.Videos of the presentation of the report you can see above.