сряда, 14 януари 2015 г.

Кратки IP новини от България и чужбина - Brief IP news from Bulgaria and abroad

1. САЩ: Нашата патентна система е провалена, почти всяко патентовано изобретение никога не започва да се използва. За повече информация тук.

2. European Copyright Society призовава за реформа и унифициране на европейското законодателство в областта на авторското право. За повече информация тук.

3. Ръст в регистрацията на .EU домейни. Пълният отчет на EURid, може да се види на тук. 

 Информация на Центъра по Интелектуална собственост към УНСС. Повече информация може да откриете тук

English version

1. USA: Our patent system is failed, almost any patented invention never began to be used. For more information here.

2. European Copyright Society calls for reform and unification of European legislation in the field of copyright. For more information here.

3. Growth in EU domain name registrations. The full text of the EURid report can be found here.

Information from Intellectual Property Center at the UNWE. More information can be found here.