сряда, 21 януари 2015 г.

Кратки IP новини от България и чужбина - Brief IP news from Bulgaria and abroad

1. EPO е получило рекордните 273 000 заявки за патенти през 2014 г., ръст с около 3%. За повече информация тук.

2. Африканска организация за интелектуална собственост (OAPI) се присъедини към TMclass. За повече информация тук.  

3.  Куба, ром и географските означения. За повече информация тук.

Информация на Центъра по Интелектуална собственост към УНСС. Повече информация може да откриете тук

English version

1. EPO has received a record 273,000 patent applications in 2014, an increase of about 3%. For more information here.

2. African Intellectual Property Organization (OAPI) joined TMclass. For more information here.

3. Cuba, rum and geographical indications. For more information here.

Information from Intellectual Property Center at the UNWE. More information can be found here.