понеделник, 12 януари 2015 г.

MARS защити дизайнът и марката си за храни за животни в Белгия - MARS protect its design and mark for pet foods in Belgium

Търговският съд на Брюксел излезе с решение по съдебно дело относно нарушаване на Х - образна форма на храна на животни предлагана от MARS.
Компанията атакува друга белгийска фирма, която предлага храни за животни в същата форма.
Според съда марката на MARS е отличителна. Освен това съдът приема за валиден и дизайн за същата форма притежаван от компанията.
Обвинената компания твърди, че дизайна на продукта е невалиден, тъй като изпълнява техническа функция, която се изразява в невъзможността на пръчките да се търкалят при консумация от животните.  Това е отхвърлено от съда.
Според решението на съда дизайна на формата на храната е валиден поради факта, че в случая има голяма свобода относно оформянето на храни за животни.
Повече информация може да откриете тук.
Източник Marques Class 46.

English version

The Commercial court in Brussels ruled in case on infringement of "X"-shaped chew food sticks for dogs, offered by MARS.
The company accused another Belgium competitor for infringement of its X stick mark and design.
According to the Court the MARS' X trademark is distinctive. Moreover the Court accepts that the MARS' X stick design is valid too.
Accused company asserted that the design is not valid because perform technical function by preventing the sticks from rolling away.
The Court ruled that this designs is absolutely valid because there was a high degree of freedom when designing chew sticks and that the parties’ designs did not produce a different overall impression on the ‘informed user’. 
More information here.
Source: Marques Class 46.