сряда, 15 април 2015 г.

Нови изисквания за подновяване регистрацията на марки в Алжир - New requirements for renewal of trademarks in Algeria

Afro-IP съобщава за промяна на процедурата за подновяване срокът на регистрация на търговски марки в Алжир. Според новите правила при подновяване ще бъде нужно да се докаже реално използване на марката на територията на страната за годината предхождаща подновяването. 
Повече информация може да откриете тук.

English version

Afro-IP reports about a new procedure for renewal of trademarks in Algeria. According to the new rules in case of trademark renewal the holder should prove trademark use on the territory of the country in the year preceding the renewal deadline.
More information can be found here.