вторник, 3 ноември 2015 г.

Швейцария се присъедини към TM View

OHIM съобщава за присъединяването на Швейцария към общата база данни за търговски марки TM View. По този начин броят на участващите в базата Патентни ведомства става 42, като се предоставя достъп до над 28 милиона марки.
Повече информация тук.