понеделник, 7 декември 2015 г.

Търсене на марки по образни елементи в Европа

OHIM представи нова услуга касаеща проверка за наличие на заявени и регистрирани марки на Общността. Visual search предоставя възможност за търсене на марки по образни елементи, лога, графика и тн. Търсачката е в beta версия и тепърва предстой нейното развитие.
От теста на услугата, който направихме можем да заключим, че това е едно добро начало. Получените резултати показаха налични сходни и идентични лога, макар да имаше и наличие на множество лога, които трудно биха били определени, като сходни.
Повече информация може да откриете тук.