петък, 15 януари 2016 г.

ФК Барселона загуби дело относно своя европейска марка

Европейският съд излезе с решение по дело Case T-615/14 касаещо опит на футболен клуб Барселона да регистрира следната европейска марка за класове 16, 25, 41:
OHIM отказва регистрацията на марката на абсолютни основания, тъй като посоченият знак не може да укаже търговски произход на стоките и услугите. Потребителите няма да възприемат знакът, като търговска марка поради неговата неотличителност и изцяло декоративен характер.
Съдът потвърждава това решение. Футболният клуб не е успял да предостави достатъчно доводи и доказателства за придобита вторична отличителност на марката на база на която да се преодолее отказът.
Повече информация може да откриете тук.