понеделник, 1 февруари 2016 г.

Бонус но не съвсем - решение на Европейския съд

Европейският съд излезе с решение по дело T-318/15 - Zitro IP Sàrl v. OHIM. Делото касае опит за регистрация на следната европейска марка:
за класове:
Клас 9: "оборудване за преработка и компютри информация; компютърни програми; компютърен софтуер и хардуер, по-специално за бинго зали, казина; софтуер игри; интерактивни програми игра ";

Клас 28: "Игри и играчки; автоматични игри в предварителни плащания; автоматични игри, различни от тези, пригодени за използване с телевизионни приемници; предплащане устройства (игри); машини за отдих стаи игри, включително игрални зали и Париж; И т.н."

Клас 41: "Развлекателни услуги; онлайн услуги игри; организиране на конкурси; организиране на лотарии; предоставяне на увеселителни съоръжения; хазартни услуги; информационни услуги за спорт и развлечения, включително и електронни таблици, предоставящи информация, новини, съвети и стратегии за компютърни игри, компютърни и видео; казино услуги; предоставяне на културни и развлекателни съоръжения; отдаване под наем на машини за отдих и Париж; Увеселителен парк услуги. "

OHIM отказва регистрация на марката на основание  член 7(1) b) and c) CTMR.  Изразът
TRIPLE BONUS е описателен за посочените стоки и услуги, тъй като указва техни характеристики, в случая може да се изтълкува, като възможност за получаване на троен бонус.
Изписването на марката в шрифт не е достатъчно за да създаде нужното ниво на отличителност.
Това решение е много показателно в случайте на заявяване на марки. Като цяло е възможно подобни неотличителни изрази да бъзат регистрирани, като комбинирани марки но само ако тези марки притежават елементи, които да създадат нужната отличителност.