сряда, 1 юни 2016 г.

Латвия актуализира законодателството си относно интелектуалната собственост

Латвия актуализира законодателството си относно интелектуалната собственост в това число: Закон за марките и географските означения, Закон за патентите, Закон за Дизайните и др.
Новото законодателство влиза в сила за страната считано от 18.06.2016.
Повече информация тук.