петък, 24 юни 2016 г.

Brexit - може би и IPexit

Днес Великобритания реши финално, че напуска Европейският съюз. Оставайки настрана всички предстоящи политико-икономически последици от това решение, възниква и въпроса за защитата на интелектуалната собственост в Европа. Великобритания е една от страните, досега част от ЕС, към които има най-сериозен интерес относно защитата и управлението на интелектуалната собственост.
Към момента страната е част от системите за защита на европейски патенти, търговски марки, промишлени дизайни, търговски тайни и др., предоставяни в рамките на ЕС.
Все още е ранно да се прогнозира, как IP системата на ЕС и Великобритания ще бъдат разделени но е факт, че изникват серия от въпроси и неяснотии. Например наличните европейски марки към днешна дата ще продължат ли да бъдат валидни на територията на страната по аналогия например със случилото се между Сърбия и Черна гора. Това касае и останалите обекти на интелектуална собственост.
В течение на времето компаниите в Европа и по света ще трябва също така да започнат да планират отделна защита на правата си във Великобритания, което безспорно ще затрудни и оскъпи прилагането на техните IP стратегии.
Ситуацията се усложнява още повече ако Шотландия и Северна Ирландия решат да се отделят от Великобритания и да останат в ЕС. 
Целият извод от ситуацията е че след време предстой и своеобразен IPexit.