сряда, 30 ноември 2016 г.

Годишна статистика за интелектуалната собственост през 2015 година - доклад на WIPO

WIPO публикува статистика относно активността касаеща различни обекти на интелектуална собственост под опеката на организацията.
Според данните заявките за нови патенти са се покачили с 7,8% през 2015 в сравнение с предходната година. Най-голям ръст на заявки за патенти е регистриран в Китай, Индонезия и Русия. През 2015 година са били заявени 2,9 милионна патентна, а 1,2 милиона са били регистрирани.
Заявките за търговски марки са се покачили с 15.3% през 2015 година, като са надхвърлили 6 милионна. С най-висок ръст при марките са Япония, Италия и Китай.
По отношение на промишлените дизайни е отбелязан ръст от 2,3%, като държавите с най-много заявки са Иран, Китай и САЩ.
Повече информация може да откриете тук.