понеделник, 28 ноември 2016 г.

FORTUNE срещу FORTUNE HOTELS - решение на Общия съд на ЕС

Общият съд на ЕС излезе с решение по дело T-579/15, For Tune срещу EUIPO. For Tune заявява следната европейска марка:

Марката е заявена за следните класове:
 
- Клас 35: "Реклама; бизнес мениджмънт; бизнес администрация; офис функции, така и на всички услуги на списъка по азбучен ред в този клас;

- Клас 41: "Образование; предоставяне на обучение; забавление; спортни и културни дейности "и всички услуги на списъка по азбучен ред в този клас;

Срещу тази марка е подадена опозиция на основата на по-ранна немска марка   'FORTUNE-HOTELS' за същите класове.

Заявителят твърди, че марките не са сходни, тъй като в неговата има визуално разделение на думите с цвят FOR TUNE.

Според съда и EUIPO обаче марките са сходни с оглед наличието на общ елемент, думата FORTUNE, което се разбира и от немските потребители. Марките са визуално, фонетично и смислово сходни за сходни и идентични стоки. 
Разликите в марките, наличието на визуално разграничение и наличие на думата hotels в по-ранната марка не са достатъчни за преодоляване на сходството.