вторник, 24 февруари 2009 г.

IP Бизнес конгрес 2009 ( IP Business Congress 2009)


На 21 и 22 юни 2009 година в Чикаго ще се състой вторият поред IP Бизнес конгрес на който среща ще си дадат IP лидери и мениджъри от цял свят. Домакин на събитието, което ще се проведе в Four Seasons Hotel е IAM.
Целта на конгреса е организирането на обща среща на различни специалисти, теоретици и топ мениджъри в областта на интелектуалната собственост.
Тазгодишният конгрес насочва вниманието на участниците върху способите за максимално оползотворяване на предимствата, които интелектуалната собственост може да даде в условията на световна икономическа криза.
Лектори потвърдили участието си са:
 • John Amster, Co-CEO, RPX Corporation
 • Todd Dickinson, Executive Director, AIPLA
 • Francis Gurry, Director-General, WIPO
 • Horacio Gutierrez, VP for IP and Licensing, Microsoft
 • Caroline Kamerbeek, Director of Communications, Philips IP & Standards
 • Pat Kennedy, CEO and Chairman, Cellport Systems
 • Sherry Knowles, Senior Vice President and Chief Intellectual Property Counsel, GlaxoSmithKline
 • David Koris, General Counsel - Head of IP, Shell International
 • Damon Matteo, Chief IP Officer and VP IP, Palo Alto Research Center
 • Daniel McCurdy, Chairman, PatentFreedom LLC
 • Ruud Peters, CEO, Philips IP & Standards
 • Marshall Phelps, Corporate VP for IP Policy and Strategy, Microsoft
 • Paul Ryan, Chairman and CEO, Acacia Technologies LLC
 • John Squires, Former vice-president and chief patent counsel, Goldman Sachs
 • Pat Toole, VP Licensing and Standards, IBM
Първият IP Бизнес конгрес се проведе в Амстердам през 2008 година с участието близо на 400 практици в областта на интелектуалната собстевност.
информация на International Law Office.

on English

On 21 June 22, 2009 in Chicago will be the second IP Business Congress which will attended by IP leaders and managers from around the world. Hosted the event which will be held at the Four Seasons Hotel is IAM.
The purpose of Congress is organizing a joint meeting of different professionals, academics and top managers in the field of intellectual property.
This year's Congress focuses participants on ways to maximize utilization of the advantages that intellectual property can give in terms of global economic crisis.