петък, 20 февруари 2009 г.

Нов блог за интелектуална собстевност в областта на модната индустрия


Fashionista-at-law е новият блоh за интелектуална собственост с насоченост към модната индустрия. Съставен от добър екип професионалисти в областта на интелектуалната собственост, блогът ще се стреми да представя информация за търговските марки, дизайна и други IP теми свързани с модната индустрия.