петък, 20 февруари 2009 г.

Нова защита на търговските марки във Великобритания ( Additional protection of trademarks in the UK)Собствениците на търговски марки в Обединеното кралство вече имат допълнителна възможност да предпазят своите търговски марки от нарушители.
Company Name Tribunal, създаден неотдавна, има за задача да предотвратява регистрация на фирмени имена които са идентични на вече регистрирани търговски марки или са сходни на тях което може да доведе до заблуждение на пазара и увреждане доброто име на пазарните участници.
До момента Трибуналът е разгледал 5 случая на недобросъвестно искане за регистрация на фирмени имена. Например Coca Cola наскоро успешно се противопостави на регистрация на фирмено име Coca Cola Limited.
информация на Laurence Kaye on Digital Media Law.