петък, 17 март 2017 г.

Имате ли необходимост от патент?

IP Watcgdog публикува интересна статия относно причините поради които е необходимо да се получи патент за едно изобретение. Те са:

1. Страхът, че другите ще откраднат изобретението.
2. Генерирането на приходи от лицензиране.
3. Предотвратяването или намаляването на конкуренцията
4. Запазването или придобиването на пазарен дял
5. Увеличаване стойността на компанията.
6. Искане от страна на инвеститорите.
7. С цел бизнес достоверност или маркетингови цели.
8. За лично удовлетворение.
9. Заради самият опит.
10. Защото някой е казал така.
11. За да се избегне нарушава патент на някой друг пазарен участник.

Всяка една от тези причини е дискутирана в статията. Повече информация тук.