сряда, 20 септември 2017 г.

Предложение на ЕК относно права на интелектуална собственост след Брекзит

Европейската комисия излезе с предложение към Великобритания относно това какво се случва с някои ЕС обекти на интелектуална собственост след Брекзит.
Обобщено Комисията предлага всички налични права върху такива обекти да бъдат разделени и оформени автоматично, като национални права във Великобритания без необходимостта от допълнителни процедури и такси.


Това предложение касае:

- регистрирани европейски марки;
- регистрирани европейски дизайни;
- нерегистрирани европейски дизайни;
- регистрирани географски означения;
- защитени европейски сортове растения;

Всички заявени обекти преди Брекзит трябва да се признаят във Великобритания с приоритетната им дата на заявяване.
Изчерпването на права, с дата преди Брекзит, трябва да бъде признавано за територията на Великобритания и след това.
Повече информация тук.