сряда, 15 май 2019 г.

Защо Европейският съюз направи реформа на авторското право?

Европейската комисия публикува разяснения относно приетате реформа на авторското право в съюза. Въпросите на които са предоставени отговори са:

1. Европейският парламент гласува новите правила за авторското право на равнището на ЕС — за какво се отнасят те?
2. Защо е нужно да модернизираме правилата на ЕС в областта на авторското право?
3. Новите правила за авторското право ограничават ли потребителите и тяхната свобода онлайн?
4. Ще наложи ли директивата някакво филтриране на съдържанието, качвано онлайн?
5. Директивата за авторското право ще попречи ли на потребителите да се изразяват в интернет по начина, по който го правят досега? Ще бъдат ли забранени мемовете и анимираните изображения, като GIF?
6. Как посредством новите правила за авторското право се решава проблемът с несъответствието между възнаграждението на творците и това, което получават определени онлайн платформи (т.нар. „несъответствие по отношение на стойността“)?
7. Какви ще бъдат ползите за потребителите от новите правила за авторското право, отнасящи се до платформите, на които качват съдържание потребителите?
8. Кои услуги са обхванати от новите правила за платформите, на които качват съдържание потребителите?
9. Какъв специален режим ще се прилага за новосъздадените и по-малките предприятия?
10. Какъв специален режим ще се прилага за новосъздадените и по-малките предприятия?
11. Как ще функционира новото право за издателите на публикации в пресата?
12. Ще засегне ли реформата малките и новопоявилите се издатели на публикации в пресата?
13. С новата Директива за авторското право създава ли се „данък върху хипервръзките“?
14. С новите правила ще бъде ли забранено използването на „много кратки откъси“?
15. Какви ползи ще донесе новата директива за журналистиката и журналистите?
16. По какъв начин директивата ще гарантира справедливо възнаграждение за отделните автори и изпълнители?
17. По какъв начин новите правила за авторското право постигат по-справедлив баланс в отношенията между творците и техните договорни партньори?
18. Какво представлява механизмът за адаптиране на договорите? Нарушава ли се с него свободата на договаряне?
19. Какво представлява механизмът за оттегляне на права и защо е необходим?
20. Какви нови изключения от авторското право са предвидени в Директивата за авторското право?
21. Какви ползи ще донесат новите правила в областта на авторското право за изследователите?
22. Каква е целта на другото — по-общо — изключение за извличането на информация от текст и данни?
23. За кого ще бъде от полза новото изключение за преподавателски цели?
24. Новите правила за авторското право ще спомогнат ли за опазването и достъпността на културното наследство?
25. Какво ще се промени за потребителите по отношение на съдържанието, което представлява обществено достояние?
26. По какъв начин новите правила за авторското право ще стимулират достъпа до аудио-визуални произведения от ЕС на платформи за видео по заявка?

Отговорите на тези въпроси може да откриете тук.