петък, 8 ноември 2019 г.

Самоа се присъедини към Хагската система за защита на дизайни


WIPO съобщава за присъединяването на Самоа към Хагската система за международна регистрация на промишлени дизайни. По този начин страната става 72 член на системата.
Хагското споразумение влиза в сила за страната считано от 02.01.2020.
Както е известно Хагската система позволява улеснено заявяване на дизайни в различни страни членки чрез подаване на една заявка и заплащане на една такса.