сряда, 8 януари 2020 г.

За розите и търговските марки - решение на Общия съд на ЕС

До каква степен сортово наименование може да бъде европейска търговска марка? Това е въпрос на който Общият съд на Европейския съюз излезе със становище през 2019. 
Делото е  T‑569/18 W. Kordes’ Söhne Rosenschulen срещу EUIPO, което касае опит за регистрация на марка ‘Kordes' Rose Monique’ за клас 31 - Рози и розови растения.
EUIPO отказва регистрация на марката на абсолютни основания, чл.7(1)(m) от EUTMR:

Не се регистрират следните:

м) търговски марки, които се състоят или възпроизвеждат в техните основни елементи, по-ранно наименование на сортовете растения, регистрирано в съответствие със законодателството на Съюза или националното законодателство или международни споразумения, по които Съюзът или съответната държава-членка е страна, предоставящи защита на правата за растителни сортове и които са по отношение на сортовете растения от един и същ или близко свързани видове.

Причината е че Monique е защитено сортово наименование за вид рози, като според EUIPO то не може да бъде мополизирано, като търговска марка.
Общият съд обаче отменя това решение и приема, че ‘Kordes' Rose Monique’ може да бъде регистрирана търговска марка. Причината за това е факта, че в заявената марка доминиращ елемент е името на производителя Kordes, докато Rose и Monique имат описателен характер за посочените стоки.
Според съда сортово наименование може да бъде регистрирано, като част от състава на една марка, стига то да не е основен и доминиращ елемент. В случая няма опастност от монополизирането му, тъй като наличието на апостров в състава на марката подсказва, че въпросния вид рози се произвеждат от производителя Kordes, чието име е основен и водещ елемент в състава й.