сряда, 12 февруари 2020 г.

Южна Африка се присъединява към Мадридския протокол

Marques Class 46 съобщава интересната новина за одобрението от страна на парламента в Южна Африка присъединяване на страната към Мадридския протокол за международна регистрация на марки.
Предстой подписване на документа от страна на президента на страната, след което съответните инструменти ще бъдат депозирани в WIPO.
Както е известно Мадридската система позволява международна регистрация на марки чрез подаване на една заявка и заплащане на една такса. Присъединяването на Южна Африка към системата ще бъде огромно облекчение за всеки бизнес, които иска да оперира там и съответно да защити своите търговски марки.