сряда, 22 април 2020 г.

Bridgestone спечели казус относно своя марка в Япония

Патентното ведомство на Япония се произнесе по казус със заличаване на търговска марка SB NAGAMOCHI регистрирана за стоки от клас 12: неелектрически двигатели за сухопътни превозни средства, без техните части; Двигатели с променлив ток или постоянни двигатели за сухопътни превозни средства, без техните части; автомобили и техните части и принадлежности; двуколесни моторни превозни средства, велосипеди и техните части и принадлежности; лепилни гумени лепенки за ремонт на тръби или гуми.

Срещу тази марка е подадено искане за заличаване от Bridgestone на основание по-ранна марка B за автомобилни гуми. 
Според компанията по-късната марка може да въведе потребителите в объркване, както и да се възползва от репутацията на марка B.
Приложени са множество доказателства за общоизвестния статут на марката на Bridgestone.
Например марката на компанията притежава 14,6% от пазара на автомобилни гуми в света, като за Япония този дял е 55,9%. Bridgestone използва марката си в редица рекламни и промоционални кампании в продължение на дълги години, включително спонсориране на спортни мероприятия в това число и Олимпийските игри.
Патентното ведомство уважава искането на компанията и заличава по-късната марка.
Източник: Masaki MIKAMI