четвъртък, 25 март 2010 г.

Microsoft fined with 105 million dollars - Глобяват Microsoft с 105 милиона долара


Philip Brooks' Patent Infringement Updates съобщава новината, че Microsoft е глобена с 105 милиона долара. Това се е случило след загубено съдебно дело повдигнато от калифорнийската компания VirnetX Holding Corporation. Според обвинението Microsoft са нарушили два патента за методи касаещи система за сигурност във виртуална частна мрежа ( VPN).
Според решението на съдът Microsoft ще заплатят обезщетение от 71 милиона долара за нарушаването на първият патент и 34 милиона долара за нарушаването на вторият патент.

English version

Philip Brooks' Patent Infringement Updates reported the news that Microsoft was fined 105 million dollars. This happened after losing a court case raised by the California company VirnetX Holding Corporation. According to the indictment Microsoft had infringed two patents related to methods for security system in a virtual private network (VPN).
According to the decision of the court, Microsoft will pay a compensation of 71 million dollars for violating the first patent and 34 million dollars for violations of the second patent.