понеделник, 8 март 2010 г.

The European Audiovisual Observatory


The European Audiovisual Observatory е основана през 1992 година и има 36 държави членки, като целта на организацията е да подобри трансфера на информация и прозрачността на пазара на аудио-визуални произведения в Европа.
Областите в които организацията осъществява дейността си са: Филми, Телевизия, Видео/DVD и Нови медии.
На сайтът на организацията е поместена подробна информация и анализи касаещи аудио-визуалните произведения.
The European Audiovisual Observatory е създала и няколко база данни:

1. MAVISE - е база данни предоставяща информация за над 6500 телевизионни канали и 4500 компании в Европа;2. LUMIERE - е база данни предоставяща информация за филмови произведения;3. IRIS Merlin - е база данни за информация касаеща законодателството относно аудио-визуалните произведения;4. KORDA - е база данни относно информация за публичното финансиране на аудио-визуалните произведения;


5. PERSKY е база данни с информация за телевизионните канали в Европа;


English version

The European Audiovisual Observatory was founded in 1992 and has 36 member states, the purpose of the organization is to improve the transfer of information and transparency in the market of audiovisual works in Europe.
The Organization conducts its activities in the following areas: Movies, Television, Video / DVD and New Media.
The web site of the organization is contained detailed information and analysis concerning the audio-visual works.
The European Audiovisual Observatory has created several databases:

1. MAVISE - is a database providing information on more than 6500 TV channels and 4500 companies in Europe;

2. LUMIERE - is a database providing information concerning the film works;

3. IRIS Merlin - is a database of information concerning legislation on audio-visual works;

4. KORDA - is a database of information relating to
public funding for film and audiovisual production and distribution in Europe;

5. PERSKY is a database of television channels in Europe;