сряда, 10 март 2010 г.

A new legislation concerning trademarks in Slovakia - Ново законодателство относно търговските марки в Словакия


Ново законодателство относно търговските марки в Словакия от 1 януари 2010 година. Новото законодателство цели повишаване на синхронизацията със законодателството в Европейския съюз.
Информация на Petosevic.

English version

A new legislation concerning trademarks in Slovakia since January 1, 2010. The new legislation aims to increase the synchronization with the law in the European Union.
Information Petosevic.