вторник, 23 март 2010 г.

A statistics from Germany concerning trademarks - Статистика от Германия относно търговски марки


Патентното ведомство на Германия публикува статистическа информация относно търговските марки в страната.
Според информацията през 2009 година в Германия са били заявени 69 069 търговски марки, което е с 6,5% по-малки в сравнение с 2008 година.
Броят на регистрираните марки през 2009 година в Германия е 49 817.
Най-много заявени марки има от провинция North Rhine-Westphalia.

English version

Germany's Patent Office publishes statistics on trade marks in the country.
According to the information in 2009 in Germany were applied 69 069 trademarks, which is 6.5 percent less than 2008.
The number of registered trade marks in 2009 in Germany is 49 817.
Most applications for trademarks has been made from the province of North Rhine-Westphalia.