вторник, 25 януари 2011 г.

Japanese publishers have accused Apple of copyright violating - Японски издатели обвиниха Apple в нарушаване на авторски права

The Japan Book Publishers Association, the Japan Magazine Publishers Association, the Electronic Book Publishers Association of Japan и the Digital Comic Association обвиниха Apple, че нарушава авторски права върху литературни произведения разпространявани в App Store.
След оплакване от страна на издателите част от произведенията били свалени от сайта на компанията но много други продължават да се разпространяват.
Сред най-известните автори, чиито права се нарушават според издателите, са имената на Haruki Murakami и Keigo Higashino.
Подразделението на Apple в Япония излезе със становище по въпроса, като заяви волята си да разреши проблема, зачитайки правата на авторите.

English version

The Japan Book Publishers Association, the Japan Magazine Publishers Association, the Electronic Book Publishers Association of Japan and the Digital Comic Association accused Apple, in breach of copyright on literary works distributed on the App Store.
After a complaint from the publishers some works were removed from the site of the company but many others continue to be spreading.
Among the most famous authors whose rights are violated, according to publishers, are the names of Haruki Murakami and Keigo Higashino.
Apple's unit in Japan issued a statement on the matter, stating its willingness to resolve the problem while respecting the rights of authors.