петък, 15 юли 2011 г.

Мениджмънт на патентно портфолио с IPscore - Patent portfolio management with IPscore


Европейското патентно ведомство организира курс Мениджмънт на патентно портфолио с IPscore. Обучението ще се проведе на 28 и 29 септември 2011 година във Виена, Австрия.
Таксата за участие е 500 евро, за студенти 150 евро.
Повече информация може да откриете тук.
English version

The European Patent Office organized a course Patent portfolio management with IPscore. This training will be held on 28 and 29 September 2011 in Vienna, Austria.
The participation fee is 500 euros, 150 euros for students.
More information can be found here.