понеделник, 4 юли 2011 г.

Microsoft will pay 290 million dollars for breach of patent rights - Microsoft ще плати 290 милиона долара за нарушаване на права върху патент


Върховният съд на САЩ потвърди присъдата срещу Microsoft, според която компанията трябва да плати 290 милиона долара обезщетение за непозволено използване на патент притежание на малката канадска софтуерна компания i4i. Патентът касае технология използвана от Microsoft в Word 2003 и Word 2007. Освен това компанията трябва да преустанови използването на тази технология.
От Microsoft обявиха, че са разочаровани от решението на съда, като според тях доказателствата за нарушението не са достатъчно убедителни. Поради тази причина компанията ще продължи да настоява за промяна в законодателството касаещо патентите за софтуер.

English version

The U.S. Supreme Court confirmed the verdict against Microsoft according to which the company must pay 290 million dollars compensation for unauthorized use of a patent owned by a small Canadian software company i4i. The patent concerns the technology used by Microsoft in Word 2003 and Word 2007. In addition, the company should discontinue use of this technology.
Microsoft announced that they were disappointed by the decision of the court as they say the evidence of the offense are not sufficiently convincing. Therefore the company will continue to push for change in the law concerning software patents.