понеделник, 11 юли 2011 г.

The role of intellectual property rights for the UK economy - Ролята на интелектуалната собственост за икономиката на Великобритания


Патентното ведомство на Великобритания публикува интересен доклад на Shikeb Farooqui, Peter Goodridge и Jonathan Haskel който изследва инвестициите в активи защитени чрез права на интелектуална и как това допринася за развитието на икономиката на страната.
Според резултатите 48% от инвестициите в икономиката на Великобритания за периода от 2000 до 2008 година са били защитени чрез права на интелектуална собственост.
За периода от 1990 до 2008 година 10,6% от растежа на производителността на труда се дължи на интелектуалната собственост.
Таблицата по-долу показва инвестициите в интелектуална собственост през годините във Великобритания.
Инвестиции в млрд. паундаПълният доклад може да откриете тук.

English version

The UK Patent Office published an interesting report, with authors Shikeb Farooqui, Peter Goodridge and Jonathan Haskel, which studies investments in assets protected by intellectual and how this contributes to the development of the country's economy.
According to the results 48% of investments in the UK economy for the period from 2000 to 2008 were protected by intellectual property rights.
For the period from 1990 to 2008 10.6% of growth in labor productivity is due to intellectual property.
The table below shows investments in intellectual property over the years in Britain.

The full report can be found here.