петък, 28 октомври 2011 г.

JVC joins One-Blue patent pool - JVC се присъедини към патентния пул One-Blue


JVC се присъедини към патентния пул One-Blue, като лицензодател на технологията свързана с Blue ray. Компанията е поредния участник в този пул наред с Cyberlink, Hewlett-Packard, Hitachi, Panasonic, Philips и Sony.
Целта на пула е да създаде обща патентна база чрез която да се постига по-голяма ефективност при развитието и използването на Blue ray технологията, както и да защитава от патентни претенции на други конкуренти.

English version

JVC joined the patent pool One-Blue as licensor of the technology associated with Blue ray. The company is one of the participants in this pool together with Cyberlink, Hewlett-Packard, Hitachi, Panasonic, Philips and Sony.
The purpose of the pool is to create a common patent base through which to achieve greater efficiency in the development and use of the Blue ray technology and to protect against patent claims by other competitors.