понеделник, 14 май 2012 г.

WIPO online

WIPO представи новите си електронни услуги, чиято цел е да улеснят работата с притежателите на международни марки. Услугите касаят:
- електронно плащане на такси;
- електронно подновяване на срока за защита на марки;
- електронно известяване;
Повече информация може да откриете тук.

English version

WIPO presented a new electronic services designed to facilitate the work with the owners of international brands. The Sservices refer to:
- Electronic payment of fees;
- Electronic renewal of protection of trademarks;
- Electronic notification;
More information can be found here.