сряда, 29 август 2012 г.

Известна немска горчица получи европейска защита - Famous German mustard get European protection

Европейската комисия обяви регистрацията на немската горчица Düsseldorfer Mostert, като европейско географско означение. Според спецификацията тази горчица се произвежда по традиционен метод непроменен от 1726 година насам. Тази горчица е много популярна в Германия и съседните държави. През 1885 година Винсент ван Гог изобразява в една от картините си традиционния буркан за тази горчица.
Повече информация може да откриете тук.

English version

The European Commission announced the registration of German mustard Düsseldorfer Mostert as a European geographical indication. According to the specification this mustard has been producing ​​by traditional methods unchanged from 1726. This mustard is very popular in Germany and neighboring countries. In 1885, Vincent van Gogh depicted a traditional pot for that mustard in one of his paintings. 
More information can be found here.