понеделник, 25 ноември 2013 г.

Електронно заявяване на марки и дизайни в България - E-Filling of trademark and industrial design applications in Bulgaria

Патентно ведомство на Р.България стартира официално системата си за електронно подаване на заявки за търговски марки и промишлени дизайни. Заявяването се осъществява чрез следният портал: https://portal.bpo.bg/
Използването на системата изисква предварителна регистрация. След регистрация порталът предоставя подробни инструкции за начина на подаване на заявките.
Цялостно системата е удобна и лесна за работа, което спестява значително време. 
Повече информация тук.

English version

The Patent Office of Bulgaria has officially launched its system for electronic filling of applications for trademarks and industrial designs. Filling can be done through the following site: https://portal.bpo.bg/ 
Using the system requires pre-registration.After this registration the portal provides detailed instructions on how to fill applications. 
Overall system is convenient and easy to use, saving considerable time. 
More information here.