сряда, 6 ноември 2013 г.

Кратки IP новини от България и чужбина - Brief IP news from Bulgaria and abroad

1. Новият сайт на СОИС ще бъде достъпен от началото на следващата седмица. За повече информация тук. 

2. Патентоспособни ли са софтуерът и бизнес методите в Европа?  За повече информация тук.

3. Модернизиране в областта на авторското право: планът на Ирландия. За повече информация тук. 

Информация на Центъра по Интелектуална собственост към УНСС. Повече информация може да откриете тук.

English version

1. The new WIPO's website will be available early next week. For more information here.

2. Are software and business methods patentable in Europe? For more information here.

3. Modernization of copyright: the Ireland's plan. For more information here.

 Information from Intellectual Property Center at the UNWE. More information can be found here.