понеделник, 31 март 2014 г.

Индивидуални такси при регистрация на международни марки за Кения - Individual fees for registration of international trademarks for Kenya

WIPO съобщава за нова декларация от страна на Кения по отношение регистрацията на международни марки с посочване на тази страна. Според декларацията Кения желая да получава индивидуални такси за регистрация на такива международни марки. Повече информация може да откриете тук.

English version

WIPO reported for a new declaration by the Republic of Kenya regarding the registration of international trademarks with a designation of the country. According to the Declaration Kenya wishes to receive individual registration fees for such international applications. More information can be found here.