четвъртък, 22 януари 2015 г.

Нова база данни на WIPO - Global Design Database - WIPO's new Global Design Database

WIPO въведе в експлоатация нова база данни. Тя се нарича Global Design Database и дава достъп до заявени и регистрирани промишлени дизайни в различни държави по света.
Повече информация може да откриете тук.

English version

WIPO launched a new database called Global Design Database which offers access to applications and registrations for industrial designs in different countries around the world.
More information can be found here.