понеделник, 9 ноември 2015 г.

Промени във формите за заявяване на международни марки

WIPO съобщава за промени във формите използвани при заявяване на международни марки след присъединяването на Алжир към Мадридския протокол. 
Според информацията в бъдеще ще се приемат единствено заявки основани на форма MM2.
Подадени заявки за марки чрез форми MM1 и MM3 няма да се приемат от ведомството.
Повече информация може да откриете тук.