четвъртък, 5 ноември 2015 г.

Сърбия и Полша се присъединиха към DesignView

OHIM съобщава за присъединяването на Сърбия и Полша към общата база данни за дизайни Design View. По този начин базата данни вече предоставя достъп до над 8 милиона дизайна.
Повече информация тук.