вторник, 26 април 2016 г.

Честит Световен ден на интелектуалната собстевност

Честит световния ден на интелектуалната собственост.  Таз годишната тема избрана от WIPO по този повод е връзката на културата с дигиталната ера.