вторник, 10 юли 2012 г.

Статистика от OHIM за месец май 2012 - Statistics from OHIM for the month of May 2012

OHIM публикува статистика за заявените и регистрирани марки и дизайни на Общността за месец май 2012. Данните са както следва:

2012 2011
Community trade mark applications received 9 183 8 937
Community trade mark applications published 7 990 8 820
Community trade marks registered (certificates issued) 9 258 8 868
     
Registered Community designs received 6 994 7 090
Registered Community designs published 6 707 6 963

English version

OHIM published statistics concerning applications and registrations of Community trademarks and  industrial designs for May 2012. The data are as follows: