петък, 7 юни 2019 г.

Нови възможности за търсене на търговски марки в Ирландия и Словакия

EUIPO съобщава за подобрените възможности на TMView базата данни за търговски марки, които вече дават възможност за търсене на образни елементи на търговски марки в Ирландия и Словакия, след осигурен достъп от местните патентни ведомства.
По този начин броят на държавите, чиито бази данни предоставят възможност за търсене на марки по образни елементи стават 13.
Повече информация може да откриете тук.