сряда, 12 юни 2019 г.

Телекомът O2 спечели казус относно Indigo във Великобритания

Британският телеком O2 се противопостави успешно на заявена марка в Обединеното кралство Indigo Blue за следните услуги от клас 41:

Организиране и провеждане на концерти; Услуги за показване на видеозаписи; Услуги, предоставящи развлечения под формата на музикални изпълнения на живо; Показване на предварително записани развлечения; Пеещи концертни услуги; Публикуване на песни; Услуги за писане на песни; Писането на песни; Услуги за записване на звук и видео развлечения; Услуги за записване на звук; Услуги на студио за звукозапис; Музикални концерти; Музикални развлекателни услуги; Услуги на музикални фестивали; Услуги за изпълнение на музика; Музикални изпълнения; Музикална продукция; Издаване на музика; Услуги за музикално публикуване и записване на музика; Услуги за издаване на музика; Услуги на студио за записване на музика; Концертни услуги; Музикални концерти по радио; Музикални концерти по телевизията; Музикални развлекателни услуги; Музикални изпълнения; Развлекателни услуги; Развлекателни услуги, предоставяни от музиканти; Entertainment; Развлечение чрез концерти; Развлечение чрез радио; Развлечения чрез пътни шоута; Развлечение чрез телефон; Развлечение чрез телевизия; Развлечение под формата на музикални изпълнения на живо (Предоставяне на услуги); Развлечение под формата на записана музика (Услуги, предоставящи -); Развлечение под формата на телевизионни програми (Услуги, предоставящи -); Развлекателни услуги; Развлекателни услуги за съвпадение на потребители с аудио и видео записи; Развлекателни услуги за съвпадение на потребители с компютърни игри; Развлекателни услуги за представяне на живо; Развлекателни услуги за споделяне на аудио и видео записи; Развлекателни услуги под формата на концертни изпълнения; Развлекателни услуги под формата на музикални изпълнения на вокални групи; Развлекателни услуги, изпълнявани от музикална група; Развлекателни услуги, изпълнявани от музиканти; Развлекателни услуги, изпълнявани от певци; Развлекателни услуги, предоставяни от музикална група; Развлекателни услуги, предоставяни от музикална група; Развлекателни услуги, предоставяни от музикална вокална група; Развлекателни услуги, предоставяни от изпълнители; Развлекателни услуги, предоставяни от вокалисти.

Срещу тази марка О2 противопоставя свои европейски марки INDIGO  и INDIGO2 регистрирани за същия клас.
Според Патентното ведомство на страната марките са силно сходни поради наличието в двата знака на думата INDIGO. Разликата е че в по-късната марка има наличие на втора дума Blue, докато в част от по-ранните марки има наличие на цифра 2.
В концептуално отношение знаците са силно сходни. Наличието на втора дума в по-късната марка не помага за разграничаването им, тъй като INDIGO  може да се въприеме за нюанс на синьото. От друга страна ако потребителите възприемат INDIGO за сходно на лилавият цвят то би могло да се приеме, че има определена разлика в марките.
Въпреки това според ведомството, наличието на единтична първа част от маркат за сходни стоки е достатъчно основание за допъскане на объркващо сходство, с което ведомството потвърждава опозицията.
Изводът който може да бъде направен от този казус е че преди заявяване на марка е нужно да се прави предварително проучване в базите данни на ведомствата последвано от задълбочен анализ, който да определи рисковете от потенциални проблеми пред регистрацията на марката.
Източник: WIPR.