четвъртък, 4 март 2010 г.

Spanish Patent Office online - Испанското патентно ведомство online-


Marques Class 46 съобщава, че испанското Патентно ведомство е предприело действия за улесняване на работата с потребителите си чрез интернет.
С нововъведенията всеки ще може да подава заявки за марки online, това ще касае и опозициите, подновяванията на марки, обжалванията на решенията на Ведомството, вписването на лицензии и тн.
Освен по-голямото удобство потребителите ще заплащат и по-малки такси за услугите на Ведомството.

English version

Marques Class 46 reported that the Spanish Patent Office has taken action to facilitate the work with their customers via the Internet.
With these innovations, everyone will be able to file trade mark applications online, it will concern and opposition, renewals of marks, appeals of decisions of the Office, the registration of licenses and so on.
In addition to greater convenience, consumers will pay a smaller fee for the services of the Office.