петък, 10 юни 2011 г.

Радио за иновации - An innovation radio


Темата за иновациите набра сериозна скорост през последните години. Появиха се множество информационни източници в тази област, които спомогнаха за оформянето на една глобална дискусия за иновациите и тяхната реална стойност в развитието на съвременната икономика.
Вече има и радио, чиято основна тема е иновациите.
Повече информация може да откриете тук.
Приятно слушане.

English version

The topic of innovation has gained serious momentum in recent years. There are many sources of information in this area that helped to shape a global discussion on innovation and it's real value in the development of modern economy.
Now there is and radio which main theme is innovation.
More information can be found here.