четвъртък, 16 юни 2011 г.

British and Irish Legal Information Institute


Сайтът на British and Irish Legal Information Institute предоставя изключително разнообразна и интересна правна информация, решения на съдебни дела, законодателство и тн. не само във Великобритания но и в други части от света.
Повече информация може да откриете тук.

English version

The web site of the British and Irish Legal Information Institute provides extremely varied and interesting legal information, court decisions, legislation and so on, and not only for Britain but also for other parts of the world.
More information can be found here.